•  (+668) 3055.5503
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

ในทุกวันนี้มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติอยู่รอบๆตัวเรามากมายซึ่งหลายๆระบบนั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานและเป็นความรับผิดชอบของเราโดยตรง แล้วเราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเราจะคอยเฝ้าดูและตรวจสอบข้อมูลรวมถึงควบคุมการทำงานของระบบที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นได้อย่างไร AVCiT เป็นบริษัทผู้บุกเบิกการผลิตและจำหน่าย IP Based KVM Solution ในเอเชียมีส่วนแบ่งทางการตลอดมากที่สุดในประเทศจีน เราจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างระบบต่างๆเหล่านี้ให้สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดายแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

VVideo Surveillance

ในทุกวันนี้ในวันที่ระบบทุกอย่างทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายทำให้ระบบงานเล็กๆหลายๆระบบสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นระบบงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบเครือข่ายในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับส่งข้อมูล (Data) แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power) เข้าสู่ระบบเครือข่ายเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในระบบด้วย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งรวมถึงเครื่องมือวัดที่จะนำมาใช้ในทุกวันนี้จึงต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเพียงพอเพราะเมื่อกระแสไฟฟ้า (Power) เข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายไฟซึ่งหากคุณภาพของอุปกรร์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งไม่ดีเพียงพออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้

CCTV

กล้องวงจรปิดทั้งแบบ IP Camera และ Analog จากบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำระดับโลกพร้อมเครื่องบันทึก NVR ตั้งแต่ขนาด 4 - 128 ช่องสัญญาณมาพร้อมระบบ PoE (บางรุ่น) และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยระบบ RAID (บางรุ่น) ทำงานตามมาตรฐาน Onvif สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพผ่านระบบ Internet เพื่อดูผ่านมือถือได้

Video Management SYstem

โปรแกรมบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด มีทั้งแบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้หลายยี่ห้อบนมาตรฐานการทำงานแบบ Onvif สามารถเพิ่มกล้องได้ไม่จำกัดจำนวน มาพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานแบบอัจฉริยะต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  

Video Analytic

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลภาพวีดีโอที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานแบบอัจฉริยะที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพวีดีโอ เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานเฉพาะด้านเพื่อช่วยเสริมการทำงานของโปรแกรม VMS ทำให้การทำงานของระบบกล้องวงจรปิดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นช่วยให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนของหน่วยงานที่มีความต้องการได้เป็นอย่างดี

AAccess Control

ระบบการจำกัดการเข้าถึงเพื่อการใช้งานโดยการกำหนดสิทธิให้กับผู้หนุึ่งผู้ใดให้ได้มีโอกาสใช้หรือไม่ได้ใช้งานอะไรในช่วงเวลาใดๆ เช่น ระบบการควบคุมการเข้าออกประตู, ลานจอดรถ และ ลิฟท์ เป็นต้น ระบบ Access Control ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย 3 ส่วนที่จะทำงานรวมกันเข้าเป็นระบบ Access Control 1 ระบบ ได้แก่ Access Controller, Redaer และ อุปกรณ์รับคำสั่งปลายทาง เช่น Lock และ Barrier เป็นต้น

Access COntrol BOard

แผงวงจรหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบ มีให้เลือกใช้งานหลายประเภทตามแต่ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

Reader

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลของ User ใดๆแล้วส่งต่อให้ Access Controller ทำการตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ User ได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไร 

Lock | Accessories

เป็นอุปกรณ์ส่วนสุดท้ายที่จะคอยรับคำสั่งจาก Access Controller เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ User ได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไร

Gate | Turnstile

แผงวงจรหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบ มีให้เลือกใช้งานหลายประเภทตามแต่ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

Car Barrier

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลของ User ใดๆแล้วส่งต่อให้ Access Controller ทำการตัดสินใจว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ User ได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไร 

AApplications

ระบบ Access Control สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลสกหลายแบบ เช่น ระบบการควบคุมการเข้าออกประตู, รถยนต์, ลิฟท์ และ ระบบการดูแลผู้มาเยือน (Visitor Management) เป็นต้น

Car Park

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งเพื่อใช้ในการควบคุมการเข้าออกของรถยนต์มีให้เลือกทั้งแบบอ่านบัตรระยะใกล้และไกลพร้อมตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ, ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถภาษาไทย (Thai-ALPR) ที่สามารถอ่านตัวอักษรด้านหน้าของป้ายทะเบียนได้ (การอ่านชื่อจังหวัดยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา) สามารถใช้งานร่วมกันทั้ง 2 ระบบได้ มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการและคิดเงินค่าจอด   

Elevator Control

อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานลิฟท์ให้สามารถใช้งานได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ไปเฉพาะชั้นที่กำหนดเท่านั้น สามารถทำงานร่วมกับระบบกล้อง IP Camera ที่ถูกออกแบบมาพิเศษให้มีระบบ Deep Learning ช่วยให้สามารถบอกชั้นที่ลิฟท์จอดแบบ Real Time รวมถึงเก็บประวัติการจอดชองลิฟท์ในชั้นต่างๆได้โดยโดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณใดๆเพิ่มเติม 

Visitor Management

ระบบบริหารจัดการข้อมูลและควบคุมผู้มาเยือนมาพร้อมตู้ Kiosk ที่ทำหน้าที่ในการแลกบัตรแทนการใช้เจ้าหน้าที่ ผู้มาเยือนสามารถทำการนัดหมายก่อนการเข้าพบได้แบบ Online สามารถใช้งานร่วมกับวิธีการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้หลากหลายประเภท เช่น บัตรประชาชน, หนังสือเดินทาง (Passport), อ่านลายนิ้วมือ Face Recognition และ QR Code เป็นต้น

NNetwork

ในทุกวันนี้ในวันที่ระบบทุกอย่างทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายทำให้ระบบงานเล็กๆหลายๆระบบสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นระบบงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบเครือข่ายในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับส่งข้อมูล (Data) แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power) เข้าสู่ระบบเครือข่ายเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในระบบด้วย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งรวมถึงเครื่องมือวัดที่จะนำมาใช้ในทุกวันนี้จึงต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเพียงพอเพราะเมื่อกระแสไฟฟ้า (Power) เข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายไฟซึ่งหากคุณภาพของอุปกรร์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งไม่ดีเพียงพออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้

802.3bt 100w. Max. PoE

เมื่อ PoE ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้กระแสไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายเปลี่ยนไปจากเดิม จากจำนวน Watt สูงสุดเพียง 15W. ที่ในช่วงแรกของการใช้งาน PoE ตามมาตรฐาน 802.3af มาจนถึงปัจจุบันที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 100W. ตามมาตรฐานใหม่ 802.3bt แล้วสาย UTP ที่คุณใช้งานอยู่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานระบบ PoE แล้วหรือยัง

Cable

สายนำสัญญาณสำหรับสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ UTP และ Fiber Optic คุณภาพสูงผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า UL สายนำสัญญาณแบบ UTP ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงในปริมาณที่สูงเต็มจำนวนตามข้อกำหนดทำให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆด้วยเทคโนโลยีแบบ PoE

Tool & Testers

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายคุณภาพสูงที่ถูกอออกแบบมาเป็นพิเศษที่จะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายรวมถึงประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและวัดคุณภาพของสายนำาัญญาณที่ถูกติดตั้งไปโดยเฉพาะการวัดค่ากระแสไฟฟ้าจากการใช้งาน PoE ทำให้สามารถทำงานติดตั้งได้ง่ายและมีคุณภาพ (สินค้าผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา)

Network Switch

อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ PoE และ Non-PoE มีทั้งแบบที่สำหรับงานทั่วไป (Commercial Grade) และแบบใช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Grade) ผ่านการรับรองคุณภาพการใช้งานตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้กับสายนำสัญญาณทั้งแบบ UTP และ Fiber Optic นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ถูกผลิตออกมาเป็นพิเศษโดยใช้หัวต่อแบบ M12

Ethernet over Coaxial

อุปกรณ๋์ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบเครือข่ายได้บนสายสัญญาณแบบทองแดงชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่สาย UTP เช่น Coaxial, สายโทรศัพท์ หรือแม้แต่สายแบบ 2 Wire เหมาะกับผู้ที่มีสายสัญญาณเดิมอยู่แล้วให้สามารถนำสายสัญญาณนั้นกลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณใหม่เสมอไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้งานแบบ PoE ด้วย

Wireless

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless แบบ Outdoor ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายระดับเมืองเพื่อใช้งานใน Application ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถส่งสัญญาณได้ทีไกลสุดถึง 20 กม. แบบ Point-to-Point และสามารถให้บริการได้ในรัศมีกว้างไกลสุดถึง 200 เมตร สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Mesh และ AP มี ฟังก์ชั่นการทำงานแบบ L2 Switch มาให้ในตัว 

IIndustrial PC | Server | Storage

ในทุกวันนี้ในวันที่ระบบทุกอย่างทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายทำให้ระบบงานเล็กๆหลายๆระบบสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นระบบงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบเครือข่ายในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับส่งข้อมูล (Data) แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power) เข้าสู่ระบบเครือข่ายเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในระบบด้วย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งรวมถึงเครื่องมือวัดที่จะนำมาใช้ในทุกวันนี้จึงต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเพียงพอเพราะเมื่อกระแสไฟฟ้า (Power) เข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายไฟซึ่งหากคุณภาพของอุปกรร์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งไม่ดีเพียงพออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้

INdustrial PC

เครื่องคอมพิวเตอร์เกรดงานอุตสาหกรรมมีไว้เพื่อใช้ในงานที่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความอดทนสูงกว่าปกติ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก (Compact Design) และใช้ Case เป็นตัวระบายความร้อน นอกจากนี้ยังมี Port สื่อสารหลายชนิดเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้หลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ประเภท Sensor ต่างๆ เป็นต้น 

Server

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถปรับเปลี่ยน Spec ได้ตามความต้องการในการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบ H/W RAID ให้กับ OS Drive รวมถึงส่วนที่ทำงานด้านการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) เป็นการเฉพาะ, รวมถึงการเพิ่มความสามารถด้าน PoE ให้กับตัวเครื่องเป็นต้น ตัวเครื่องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

Storage

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ DAS และ NAS รวมไปถึง Thunderbolt สำหรับผู้ใช้เครื่อง Mac และ SAN สำหรับการใช้งานในระดับ Enterprise นอกจากนี้ยังมีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD เกรดอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน SSD ที่มีความทนทานและประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในแบบ Outdoor รวมถึงระบบ Automation และ AIoT 

Hard disk drive

HDD เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลักในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องมีการบันทึกเกือบทุกชนิด ปัจจุบันมี HDD ใหเราเลือกใช้งานหลากหลายประเภทเพื่อให้ตรงตามความต้องการกับวัตถุประสงค์ฝนการใช้งานจริง ดังนั้นก่อนซื้อ HDD ศึกษาข้อมูลของ HDD แต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนเพื่อที่จะได้ซื้อ HDD ได้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน

Industrial Storage

จากนี้่อไปเราคงมีโอกาสได้เห็นระบบอัตโนมัติและระบบการทำงานแบบอัจฉริยะกันจนเป็นเรื่องปกติ เคยรู้ไหมว่าระบบเหล่านี้ต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำงานในลักษณะนี้เป็นการเฉพาะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Industrial Grade ที่มาพร้อมเสถียรภาพในการทำงานที่มากกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบธรรมดา

SSmart Solutions

ในทุกวันนี้ในวันที่ระบบทุกอย่างทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายทำให้ระบบงานเล็กๆหลายๆระบบสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งกลายเป็นระบบงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบเครือข่ายในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับส่งข้อมูล (Data) แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power) เข้าสู่ระบบเครือข่ายเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในระบบด้วย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งรวมถึงเครื่องมือวัดที่จะนำมาใช้ในทุกวันนี้จึงต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเพียงพอเพราะเมื่อกระแสไฟฟ้า (Power) เข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับสายไฟซึ่งหากคุณภาพของอุปกรร์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งไม่ดีเพียงพออาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาได้

Smart HOME

ระบบบ้านอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบการดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการทำงานที่เน้นการเชื่อมต่อแบบ Wireless เป็นหลัก มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น กล้อง IP Camera, อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ PIR, Door/Window Sensor, Vibration Sensor และ Alarm เป็นต้น 

CMS

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) แบบรวมศูนย์ เหมาะกับโครงการที่พักอาศัยที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงโดยที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยตรวจสอบดูแล (Monitor) ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากส่วนกลางแล้วแจ้งให้ผู้ที่เี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างได้ เช่น โรงงาน, โรงแรม เป็นต้น

Smart Factory

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสร้างระบบบริหารจัดการภายในโรงงานแบบอัจฉริยะ (Smart Factory) ได้อย่างง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับหรือตรววัดได้หลากหลายประเภททั้งแบบ Analog และ Digital ทำงานผ่านระบบ Cloud ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Wireless พร้อม Application ให้ใช้งานทั้งบน Windows และ Android (ไม่มี iOS) 

SMART ENERGY

พลังงานจากแสงอาทิตย์น่าจะเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายมากในประเทศไทย ทางบริษัทจึงได้เริ่มที่จะนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจำหน่ายทั้งนี้บริษัทเน้นไปที่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถติดตั้งได้ง่าย และสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับรูปแบบการติดตั้งเดิมๆ

SMART HOTEL

การควบคุมการเข้าถึงผ่าน QR Code สำหรับ B & B, ห้อง ELV, โรงแรม, สำนักงาน, โรงงานและอพาร์ทเมนท์
LILIN QR Pass ได้รับการสร้างผ่าน LILINCloud สำหรับแขก แขกรับรหัส QR ทางอีเมล เมื่อเดินทางมาถึงผู้เข้าพักแสดงรหัสผ่าน QR นี้ไปที่สถานีประตู LILIN สถานีประตู LILIN ถอดรหัสรหัสผ่าน QR และตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าสู่ประตู