คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • Hot Swappable Battery ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 • ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง สามารถปิดเสียงร้องเตือนและทดสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • LED แสดงสถานะ สภาวะปกติ, สภาวะสำรองไฟ และสภาวะแบตเตอรี่เสีย
 • มีระบบป้องกันไฟกระโชกได้ 320 Joules, 2 ms ผ่านเบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้
 • มี Outlet ป้องกัน Surge
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม ViewPower Software
 • ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น IMP-1500AP & IMP-2000AP)
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
IMP-525A/AP525VA/315W
IMP-800AP800VA/480W
IMP-1000AP1kVA/600W
IMP-1500AP1.5kVA/900W

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • Hot Swappable Battery ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 • ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง สามารถปิดเสียงร้องเตือนและทดสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • สามารถแสดงค่าของแรงดันไฟฟ้าขาออกด้วยตัวเลข Digital พร้อมแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่และการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • LED แสดงสถานะ สภาวะปกติ, สภาวะสำรองไฟ และสภาวะแบตเตอรี่เสีย
 • เปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าคืนสภาวะปกติ (Automatic Start When Ac Power Restore)
 • ปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ และไม่ได้ใช้งาน (No Load Shutdown)
 • มีระบบป้องกันไฟกระโชกได้ 320 Joules, 2 ms ผ่านเบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้
 • มี Outlet ป้องกัน Surge
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม ViewPower Software
 • ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น IMD-1500AP & IMD-2000AP)
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
IMD-525AP525VA/315W
IMD-1000AP1000VA/600W
IMD-1500AP1.5kVA/900W

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • สามารถเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยการพ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options)
 • มีไฟแสดงผลการทำงานครบถ้วน พร้อมไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อม
 • มีไฟแสดงระดับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่อพ่วง (Load) และไฟแสดงระดับประจุของแบตเตอรี่
 • มีช่องต่อสายสายโทรศัพท์ หรือสาย LAN สำหรับป้องกันอุปกรณ์จากแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ
 • มี Outlet ป้องกัน Surge สำหรับเครื่องพิมพ์
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม UPSMON Plus Software
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านระบบ Network
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
SMK-600A600VA/360W
SMK-1000A1kVA/600W
SMK-1500A1.5kVA/900W
SMK-2000A2kVA/1.2KW
SMK-3000A3kVA/1.8KW

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา
 • ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานทั้งหมด เพื่อความเที่ยงตรงของไฟฟ้าขาออก
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (Single-phase) และ 380/400/415Vac +/- 25% (Three-phase)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 1% (Single-phase) และ 380/400/415Vac +/- 1% (Three-phase)
 • สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • ระบบประจุแบตเตอรี่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ (Advance Battery Management : ABM)
 • สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องมีไฟ AC INPUT (DC Power On)
 • สามารถเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยการพ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options)
 • มีสัญญาณไฟ LED เตือนบอกสภาวะการทำงาน : UPS On, On-line, battery mode, bypass mode & alarm
 • มีระบบในการป้องกันการใช้งานเกินกำลัง และไฟฟ้าลัดวงจร (Overload, Short circuit, Surge and Spike Protection)
 • มีสวิตฉุกเฉินสำหรับปิดการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (Emergency power off)
 • สามารถเลือกให้เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High efficiency mode)
 • รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม UPSMON Plus สำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านระบบ Network
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

Single Phrase

รุ่นขนาด
ONL-3750-LCD3.75kVA/3kW
ONL-6250-LCD6.25kVA/5kW
ONL-10K-LCD 10kVA/8kW
ONL-15K-LCD15kVA/12kW

THREE Phrase

รุ่นขนาด
ONL-10K31-LCD10kVA/8kW
ONL-15K31-LCD15kVA/12kW
ONL-20K31-LCD20kVA/16kW

เครื่องสำรองไฟเกรดอุตสาหกรรม (Industrial UPS)

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • Hot Swappable Battery ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 • ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง สามารถปิดเสียงร้องเตือนและทดสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • LED แสดงสถานะ สภาวะปกติ, สภาวะสำรองไฟ และสภาวะแบตเตอรี่เสีย
 • มีระบบป้องกันไฟกระโชกได้ 320 Joules, 2 ms ผ่านเบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้
 • มี Outlet ป้องกัน Surge
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม ViewPower Software
 • ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น IMP-1500AP & IMP-2000AP)
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
IMP-525A/AP525VA/315W
IMP-800AP800VA/480W
IMP-1000AP1kVA/600W
IMP-1500AP1.5kVA/900W

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • Hot Swappable Battery ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 • ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง สามารถปิดเสียงร้องเตือนและทดสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • LED แสดงสถานะ สภาวะปกติ, สภาวะสำรองไฟ และสภาวะแบตเตอรี่เสีย
 • มีระบบป้องกันไฟกระโชกได้ 320 Joules, 2 ms ผ่านเบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้
 • มี Outlet ป้องกัน Surge
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม ViewPower Software
 • ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น IMP-1500AP & IMP-2000AP)
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
IMP-525A/AP525VA/315W
IMP-800AP800VA/480W
IMP-1000AP1kVA/600W
IMP-1500AP1.5kVA/900W

คุณสมบติทั่วไป

 • เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
 • ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac)
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)
 • สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
 • Hot Swappable Battery ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
 • ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง สามารถปิดเสียงร้องเตือนและทดสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้
 • LED แสดงสถานะ สภาวะปกติ, สภาวะสำรองไฟ และสภาวะแบตเตอรี่เสีย
 • มีระบบป้องกันไฟกระโชกได้ 320 Joules, 2 ms ผ่านเบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้
 • มี Outlet ป้องกัน Surge
 • มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม ViewPower Software
 • ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% (ยกเว้นรุ่น IMP-1500AP & IMP-2000AP)
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

รุ่นและขนาด

รุ่นขนาด
IMP-525A/AP525VA/315W
IMP-800AP800VA/480W
IMP-1000AP1kVA/600W
IMP-1500AP1.5kVA/900W