หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน 

IP over UTP Extender - EUP Series 

Single-POrt

คุณสมบัติEUP-8401T/REUP-2601T/REUP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTPUTP
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200600
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,2001,200600
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)80Mbps.95Mbps.-
การรับส่งข้อมูล 10/10010/10010/100

Managed Multi-Port (หลายช่องสัญญาณแบบบริหารจัดการได้)

คุณสมบัติEUP-2808RMEUP-2816RM
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTP
จำนวนช่องสัญญาณ (Ports)816
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,5001,500
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)-.-.
การรับส่งข้อมูล 10/100/100010/100/1000
Power Input100 ~ 240V. AC100 ~ 240V. AC