DOCKING

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ STARDOM

SOHORAID

  • อุปกรณ์จัดก็บข้อมูลแบบ RAID ชนิด Multi-Bay ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2-8 Bay
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในเรื่องความจุและความปลอดภัยข้อมูล

DECK

  • อุปกรณ์จัดก็บข้อมูลแบบ RAID ชนิด Multi-Bay แบบ Rack 19" ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 5-8 Bay
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในเรื่องความจุและความปลอดภัยข้อมูล

SOHOTANK

  • อุปกรณ์จัดก็บข้อมูลแบบ JBOD ชนิด Multi-Bay ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 4-8 Bay
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้ประโยชน์จากไดรฟ์ที่มีอยู่ให้ได้ดีที่สุด

iTANK

  • อุปกรณ์จัดก็บข้อมูลแบบ JBOD ชนิด Single Bay
  • มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้ง Drive มาให้ในตัว หรือใช้กับ Drive ขนาด 2.5” /3.5”
  • มีขนาดเล็กพกพาง่าย

Accessory

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

Docking

SAS Docking to Thunderbolt 3