เทคโนโลยีการอ่านบัตรในปัจจุบันสามารถแบ่งตามระยะการอ่านออกได้เป้น 3 ระยะตามข้อมูลที่แสดงอยู่ด้านล่าง

1. เครื่องอ่านระยะสั้นประมาณไม่เกิน 8 ซม.

Card Reader

Mini Card Reader

Mini Flush-Mount Card Reader 

Desktop USB Card Reader 

2. เครื่องอ่านระยะกลางประมาณ 80 - 120 ซม.

Contactless Card Reader
(Reading range up to 30cm) 

3. เครื่องอ่านระยะไกลประมาณ 2 - 7 ม. หรือ ไกลกว่า แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. Active System - ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบ Passive System แต่บัตรต้องมี Batteryทำให้มีขนาดใหญ่จึงไม่สะดวกในการพกพา 2. Passive System

  • Active System - ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบ Passive System แต่บัตรต้องมี Battery ทำให้มีขนาดใหญ่จึงไม่สะดวกในการพกพา
  • Passive System - ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกว่าแบบ Active System แต่บัตรไม่ต้องมี Battery ทำให้สะดวกในการพกพา 

Passive Long Range UHF Card Reader

Active Long Range Card Reader
(125KHz/433.9MHz)

Active Long Range Card Reader
(2.4GHz)

Active Long Range Card Reader
(Bluetooth)

ทางเลือกอื่นๆในกรณีที่ไม่ต้องการใช้เครื่องอ่านบัตร

QR Code

ลายนิ้วมือ
(Fingerprint)

ลายเส้นเลือดดำ
(Finger Vein)
Coming Soon

จดจำใบหน้า
(Face Recognition)

ลายม่านตา
(Iris)
Coming Soon