1 ในผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ DAS คุณภาพระดับโลกโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ Interface แบบ Thunderbolt เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Sorage ขนาดเล็กถึงกลางที่มีประสิทธิภาพสูง

หากไม่นับ Interface แบบ Thuderbolt ทาง Proware ก็มีเกือบจะครบหมดทุก Interafce โดยเฉพาะ Storage แบบ NAS และ DAS ที่ใช้ Interface แบบ SAS และ Fibre Channel  

บริษัทที่อยู่เบื่องหลังความสำเร็จของอุปกรณ์ Storage หลากหลายยี่ห้อ Areca เป็น 1 ในไม่กี่บริษัทที่มีเทคโนโลยี RAID แบบ Hardware เป็นของตนเอง ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า

Data Storage

Data Storage เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถแบ่งตามรูปแบบการใช้งานออกได้เป็น 3 แบบ คือ

  • DAS (Direct Attached Storage)
  • NAS (Network Attached Storage)
  • SAN (Storage Area Network)

DAS

(Direct Attached Storage)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรผ่านสายสัญญาณประเภทต่างๆ หากเป็น Storage ขนาดเล็กมักใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย USB, Firewire, eSATA, Thunderbolt แต่หากเป็น Storage ขนาดใหญ่มักใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย SAS, Fiber หรือแม้แต่ Thunderbolt 

รายละเอียดเพิ่มเติม

NAS

(Network Attached Storage)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายเวลาใช้งานต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ Network Switch สามารถใช้อุปกรณ์ Storage ชนิดนี้ในการแบ่งปัน (Share) ข้อมูลให้กับ User หลายๆคนได้ผ่านทาง Network และเนื่องจากอุปกรณ์ Storage ประเภทนี้มีระบบปฏิบัติการในตัวทำให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

SAN

(Storage Area Network)

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรผ่านสายสัญญาณต่างๆ เช่น USB, Firewire, eSATA และ Thunderbole เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

RAID system

RAID ย่อมาจาก Redundant Array of Independent Disks เป็นเทคโนโลยีในการนำ Hard Disk หลายๆลูกมาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีประกอบไปด้วย

ระบบ RAID มีอยู่หลาบแบบแต่ที่นิยมใช้และมักเจออยู่เป็นประจำ ได้แก่ RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 และ RAID6

RAID0

RAID1

RAID10

RAID5

RAID6

RAIDHDD ขั้นต่ำความเร็วพื้นที่ความปลอดภัย
RAID02เพิ่มขึ้นทั้งการเขียนและการอ่านขนาดพื้นที่ของ Hard Disk ทั้งหมดรวมกันค่อนข้างต่ำเพราะถ้าหากมี Hard Disk เสียแม้เพียงลูกเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกใดก็ตามข้อมูลที่มีอยู่จะสูญหายทั้งหมด
RAID12เพิ่มขึ้นเฉพาะการอ่าน (ข้อมูล 1 ชุดต้องเขียน 2 ครั้ง คือ เขียนต้นฉบับและสำเนา / Double Job) ขนาดพื้นที่ของ Hard Disk ทั้งหมดรวมกัน / 2 ดีกว่า RAID 0 เพราะจะต้องมี Hard Disk อย่างน้อย 1 คู่ (2 ลูก) ที่มีข้อมูลเหมือนกันเสียพร้อมกันข้อมูลที่มีอยู่จึงจะสูญหาย
RAID104เพิ่มขึ้นทั้งการเขียนและการอ่านขนาดพื้นที่ของ Hard Disk ทั้งหมดรวมกัน / 2 ความเสียหายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมี Hard Disk อย่างน้อย 1 คู่ (2 ลูก) ที่มีข้อมูลเหมือนกันเสียพร้อมกัน
RAID53เพิ่มขึ้นทั้งการเขียนและการอ่านขนาดพื้นที่ของ Hard Disk ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ของ Hard Disk 1 ลูกระบบยอมให้มี Hard Disk เสียได้ 1 ลูก
RAID64เพิ่มขึ้นทั้งการเขียนและการอ่านขนาดพื้นที่ของ Hard Disk ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ของ Hard Disk 2 ลูกระบบยอมให้มี Hard Disk เสียได้ 2 ลูก

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นการอธิบายเปรียบเทียบการทำงานของระบบ RAID แต่ละประเภทเแบบคร่าวๆท่านั้น ในการติดตั้งเพื่อใช้งานจริงยังมีรายละเอียดที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องคำนึงอีกมากหากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษากับทางบริษัทฯได้ตลอดเวลา

Hot Swap คืออะไร?

ในกรณีที่ในระบบ Storage ของเรามี Hard Disk ตัวใดตัวหนึ่งเสียเราสามารถถอดเปลี่ยน Hard Disk ตัวนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเราเรียกการทำงานลักษณะนี้ว่า Hot Swap ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการใช้งาน Storage ทำให้การใช้งาน Storage ไม่เกิดการสะดุดหรือติดขัดทำให้เราสามารถใช้งาน Storage ได้อย่างต่อเนื่อง คำว่า Hot Swap ไท่ได้จำกัดอยู่แต่เรื่องของเปลี่ยน HDD เท่านั้นแต่ยังหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่อง เช่น Power Supply เป็นต้น

Power Redundant?

Storage เป็นอุปกรณ์ที่มักจะถูกเปิดทิ้งไว้เพื่อใช้งานตลอดเวลา นอกจาก HDD แล้วอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันและสามารถเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องก็คือ Power Supply ในความเป็นจริงเราสามารถติดตั้ง Power Supply ให้กับ Storage ได้มากกว่า 1 ตัว โดยที่ Power Supply ตัวหนึ่งจะทำหน้าที่เป็น Power Supply หลักในการทำงานร่วมกับ Storage ส่วน Power Supply ตัวที่เหลือจะทำงานอยู่ในโหมด Stand By เพื่อรอพร้อมทำงานแทน Power Supply หลักตลอดเวลาหาก Power Supply หลักมีปัญหา ดังนั้นในการเลือกซื้อ Storage ควรคำนึงถึงการทำงานของ Power Supply ด้วยว่าเป็นแบบ Redundant หรือไม่ 

Interface คืออะไร?

Storage ในทุกวันนี้มีการเชื่อมต่ออยู่หลายรูปแบบโดยเฉพาะ Storage ประเภทต่อตรงหรือที่เรียกว่า DAS (Direct Attached Storage) ลักษณะหรือหัวต่อเหล่านี้เราเรียกันว่า Interface เช่่น USB, eSATA, Firewire, Thunderbolt, SAS และ Fibre เป็นต้น โดยที่ Interface แต่ละประเภทก็จะมีรูปร่างลักษณะและความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกันไปซึ่งก็จะมีผลต่อคุณภาพและราคาของ Storage แต่ละตัวด้วย 

USB

เป็น Interface mี่พบเจอกันได้ง่ายและบ่อยที่สุด ความเร็วในการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับ Version ของ  USB ที่นำมาใช้ตามตัวอย่างที่แสดงอยู่ในภาพด้านล่าง

eSATA

เป็น Interface ที่ยังคงพบเห็นอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยนักเนื่องจากมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ Interface ประเภทอื่น

firewire

เช่นเดียวกับ eSATA คือเป็น Interface ที่ยังคงพบเห็นอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยนักเนื่องจากมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ Interface ประเภทอื่น

thunderbolt

เป็น Interface ที่มีพัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือน USB แต่มักพบบ่อยอยู่ในอุปกรณ์ของ Apple มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงมาก

sas

เป็น Interface ที่พบบ่อยในอุปกรณ์ Storage ขนาดใหญ่โดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่เป็นส่วนต่อขยายพื้นที่หรือที่เรีกว่า JBOD 

firebre Channel

เป็น Interface ที่พบบ่อยในอุปกรณ์ Storage ขนาดใหญ่  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก