หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน 

IP over 2 Wire Extender 

Single-POrt

คุณสมบัติETP-2601T/RETP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)2 Wire Cable2 Wire Cable
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร600-
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร300300
การรับส่งข้อมูล 10/10010/100
PoE OutputPoE, PoE+, Extra PoE (Max. 60W output)PoE, PoE+, Extra PoE (Max. 60W output)