หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน 

IP over Coaxial Extender - ECP Series 

Single-POrt

คุณสมบัติEUP-8401T/REUP-2601T/REUP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTPUTP
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200600
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,2001,200600
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)80Mbps.95Mbps.-
การรับส่งข้อมูล 10/10010/10010/100

Managed Single-POrt

คุณสมบัติEUP-8401T/REUP-2601T/REUP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTPUTP
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200600
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,2001,200600
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)80Mbps.95Mbps.-
การรับส่งข้อมูล 10/10010/10010/100

Multi-POrt

คุณสมบัติEUP-8401T/REUP-2601T/REUP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTPUTP
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200600
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,2001,200600
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)80Mbps.95Mbps.-
การรับส่งข้อมูล 10/10010/10010/100

MANAGED Multi-POrt

คุณสมบัติEUP-8401T/REUP-2601T/REUP-101T/R
สายนำสัญญาณ (Cable)UTPUTPUTP
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร1,2001,200600
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร1,2001,200600
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth)80Mbps.95Mbps.-
การรับส่งข้อมูล 10/10010/10010/100