Tools & Testers

Tools

เครื่องมือติดตั้งสายนำสัญญาณระบบเครือข่ายที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทำให้ช่างผู้ติดตั้งสามารถทำการติดตั้งได้โดยง่ายและประหยัดเวลาและยังได้ผลงานการติดตั้งที่ออกมาในระดับมืออาชีพ

Testers

เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตั้งและวางระบบไม่ว่างานนนั้นจะเป็นการติดตั้งใหม่หรือแก้ไขปัญหาให้กับงานติดตั้งเดิม